آغاز به کار اجرای میکروپایل پروژه بیمارستان خصوصی شفاء لاهیجان

آغاز به کار  اجرای میکروپایل پروژه بیمارستان خصوصی شفاء لاهیجان

کارفرما : بیمارستان خصصوی شفاء لاهیجان

تاریخ شروع : اسفندماه ۱۳۹۲

مدت اجرا : ۱ ماه

حجم کار : ۵۷۶ متر میکروپایل

محل پروژه : استان گیلان – لاهیجان