اتمام پروژه میکروپایل ساختمان کلینیک بیمارستان پارس رشت

اتمام پروژه میکروپایل ساختمان کلینیک بیمارستان پارس رشت

کارفرما : شرکت طب زیستان بنیان

تاریخ شروع : شهریور ماه ۱۳۹۲

مدت اجرا : ۴۰ روز

حجم کار : ۱۴۱۱ متر میکروپایل

محل پروژه : استان گیلان – رشت