ساختمان اداری بانک کارآفرین رشت

ساختمان اداری بانک کارآفرین رشت

کارفرما : شرکت ابنیه گستر کارآفرین

مشاور : گروه مهندسین مشاور برج ساز

تاریخ شروع : آذر  ۱۳۹۳

مدت اجرا : ۴ ماه

محل پروژه : استان گیلان – رشت