طرح و اجرای میکروپایل مجتمع پزشکی آتیه گلسار رشت

طرح و اجرای میکروپایل مجتمع پزشکی آتیه گلسار رشت

کارفرما : شرکت پارس مسکن خزر

تاریخ شروع : خرداد ماه ۱۳۹۲

مدت اجرا : ۲ ماه

حجم کار : ۳۲۵۰ متر میکروپایل

محل پروژه : استان گیلان – رشت