طرح و اجرای میکروپایل یادمان شهدای هواپیمای مسافربری ایرباس بندرعباس

طرح و اجرای میکروپایل یادمان شهدای هواپیمای مسافربری ایرباس بندرعباس

کارفرما : بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان هرمزگان

تاریخ شروع : تیرماه ۱۳۹۲

مدت اجرا : ۴ ماه

حجم کار : ۹۰۰۰ متر مکعب خاکبرداری – ۸۵۰ متر مکعب بتن ریزی – ۴۲۸۶ متر طول میکروپایل باربر

محل پروژه : استان هرمزگان – بندرعباس